Hold i samsvar med norsk lovgivning med en KYC/AML programvareløsning som enkelt verifiserer brukere fra hele verden. LEI koden til et selskap vil bli offentliggjort og vil inkludere informasjon som selskapets registrerte navn og handelsnavn, selskapstype, registrert adresse, registreringsnummer, morselskapsinformasjon og underordnet selskapsinformasjon. Hvis en klient ikke oppfyller minimale KYC-kriterier, kan bankene nekte å åpne en konto eller avslutte et forretningsforhold. Individuelle kunder må gi banken sin identifikasjons informasjon, adresse og et bilde tatt nylig. Tilsvarende informasjon vil kreves for felleseiere og fullmaktshavere.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor https://cryptodaily.no er så viktig og hvordan du kan oppfylle KYC-bankstandarder. Det første trinnet i en KYC-prosess er å innhente opplysninger om kundens identitet. Hvitvaskingsregelverket pålegger finansforetakene strenge plikter for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Noen av disse pliktene innebærer å utføre kundetiltak (tidligere «kundekontroll»). Beskytt virksomheten din med en verifiseringsflyt som synkroniseres med regulatorens krav. Verifiser dokumenter og kontinuerlig skjerm brukere mot globale sanksjoner, overvåkningslister, PEPs og uønskede medier for å sikre full overholdelse.

Vanligvis oppnås dette ved å sammenligne informasjonen med offentlige registre. KYC-krav bidrar ikke bare til å forhindre at banker blir brukt av kriminelle til hvitvasking av penger, men de lar også bankene betjene sine kunder bedre og håndtere risikoer. Penneo KYC hjelper bedrifter med å automatisere manuelt arbeid, redusere feil og spare tid. I tillegg krypterer Penneo KYC alle dokumenter og opplysninger for å beskytte dem mot uautorisert tilgang. Husk at opplysninger og dokumentene du skal innhente avhenger av kundens risikoprofil.

KYC, eller Know Your Customer, også noen ganger kjent som Know Your Client er en kritisk prosess innen banknæringen. KYC skal sikre at bankene drifter med legitime kunder og at de følger KYCs bankreguleringer. Viktigheten til KYC kan ikke bli understreket nok – det beskytter både forbrukeren og banken mot svindel og andre ulovlige handlinger.

Bygg verifiseringsflyter i henhold til brukernes risikoprofiler, kjør automatisk ekstra kontroller basert på søkerhandlinger, og sett opp utløsere for en manuell saksgjennomgang – alt uten å skrive en eneste kodelinje. LEI koden (en kombinasjon av 20 bokstaver og sifre) brukes til å identifisere ethvert selskap eller juridisk enhet i en global database. En vanskelighet er at innsamling og verifisering av forbrukerinformasjon kan være tidkrevende og kostbart for bankene. Disse organisasjonene er alle medlemmer av Global Financial Action Task Force (FATF), som overvåker globale finansielle transaksjoner.

Banker forventes å holde https://cryptodaily.no/bitcoin-code/-informasjonen oppdatert med jevne mellomrom. Dette gjøres normalt én gang i året eller hver gang kundens informasjon endres. Det er derfor, enten du besøker en bank eller ringer en, personen i den andre enden ofte bekrefter din nåværende adresse og kontaktinformasjon. Penneo KYC starter med å sjekke om kunden er en politisk eksponert person og om kunden er registrert på sanksjonslister. Hvis kunden er et selskap, henter Penneo KYC automatisk selskapsinformasjon fra offisielle virksomhetsregistre. KYC står for Know Your Customer (kjenn din kunde) og er et av de viktigste virkemidlene for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

  • Lokaliser grensesnitt med 30+ språk, automatisk opptak av dokumenter, sett KYC-skjemaer med automatisert datautvinning, og varsle brukerne umiddelbart for å unngå feil under prosessen.
  • De samme opplysningene må innhentes om personer som eventuelt handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett på konto.
  • KYC, eller Know Your Customer, også noen ganger kjent som Know Your Client er en kritisk prosess innen banknæringen.
  • Derfor skal rapporteringspliktige løpende følge med på kundenes aktivitet og oppdatere sin kundeinformasjon.
  • Verifiser dokumenter og kontinuerlig skjerm brukere mot globale sanksjoner, overvåkningslister, PEPs og uønskede medier for å sikre full overholdelse.

Gjennomføring av en KYC-prosess er nødvendig for å sikre overholdelse av hvitvaskingsloven. Avhengig av typen konto eller transaksjon, kan bankene også be om ytterligere KYC-informasjon. Når du for eksempel åpner en ny konto eller ber om et lån, kan bankene kreve at forbrukere viser bevis på inntekt eller arbeid. Denne informasjonen inneholder kundens navn, adresse og fødselsdato. KYC betyr å identifisere og validere kundens identitet ved å bruke uavhengige og pålitelige kilder til dokumenter, data eller informasjon.

kyc

I Norge skal rapporteringspliktige lagre kundeopplysninger og KYC-dokumenter i 5 år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført. Derfor skal rapporteringspliktige løpende følge med på kundenes aktivitet og oppdatere sin kundeinformasjon. Finansforetakene må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at de oppfyller lovens krav om gjennomføring av kundetiltak.

Hvis alt er i orden og dokumentene er godkjent, etableres kundeforholdet. Vårt system lagrer dokumentene og kundeopplysninger som du enkelt kan hente ut når du trenger dem. Finansforetakene kan være forpliktet til å avvise kunder eller avvikle kundeforhold dersom kunden opptrer på en slik måte at kundetiltak ikke kan gjennomføres i henhold til lovens krav. Lette verifikasjonsprocedyrer for å hjelpe brukerne med å passere på første forsøk. Lokaliser grensesnitt med 30+ språk, automatisk opptak av dokumenter, sett KYC-skjemaer med automatisert datautvinning, og varsle brukerne umiddelbart for å unngå feil under prosessen.

Spor og administrer aktive saker, utfør kontinuerlig AML-overvåking, få oppdateringer om eventuelle endringer og overvåk ytelse flaskehalser – alt på ett sted. I tillegg, for å motta en LEI kode, må du kontakte en LEI-registreringsagent. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) utførte forskning i samarbeid med et spesialisert forskningsfirma, bitcoin code Loudhouse, for å identifisere nøkkelspørsmålene ved juridisk enhetsidentifikasjon i finansielle tjenester. Dette bidrar til landets stabilitet og investeringer ved å gjøre finansstrukturen mindre farlig og pålitelig. Redusert usikkerhet hjelper bankene til å låne ut mer til kunder, noe som øker lønnsomheten til investorer og den lokale økonomien.

Rapporteringspliktige skal deretter bekrefte kundens identitet ved å innhente gyldig legitimasjon (f.eks. pass, førerkort, nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land, BankID, bankkort med bilde). Dersom bekreftelse av identiteten skal skje uten personlig fremmøte, skal det fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak. Som tidligere nevnt krever de fleste individuelle kontoer at bankene samler inn kundens navn, adresse og fødselsdato. Bankene må også samle selskapets skatteidentifikasjonsnummer, enhetens status og de reelle eierne for ikke-individuelle eller forretningskontoer. Når kundeforholdet er etablert er finansforetakene forpliktet til følge opp kundeforholdet, blant annet ved å overvåke at transaksjoner er i samsvar  med innhentede opplysninger som nevnt over. Foretakene må holde informasjonen oppdatert og må derfor jevnlig be om oppdaterte opplysninger og informasjon fra kundene.